Βασιλεία Ῥωμαίων (Ῥωμανία) ⇐ 1453 ⇒ Devlet-i Âliyye-i Osmâniyye (دولت عالیه عثمانیه‎)

Βασιλεία Ῥωμαίων (Ῥωμανία) ⇐ 1453 ⇒ Devlet-i Âliyye-i Osmâniyye (دولت عالیه عثمانیه‎) Процитуємо фрагмент (https://is.gd/sc1VW4), що змальовує міфологічну та містичну значущість трагічного та драматичного падіння Константинополіса: «Мехмед Фетіх (1451-1481), здобувши Константинополь (1453), пережив те, що османи назвуть «хюзюн» (один з видів туги на кшталт вже згаданого ром. dor або герм. sehnsucht), і пригадав двостишшя, яке…

Михайло Якубович. Мусліх ад-Дін аль-Кафауві: Знавець хадісів, поет і астроном із кримського Кефе

        Михайло Якубович Мусліх ад-Дін аль-Кафауві: Знавець хадісів, поет і астроном із кримського Кефе Як відомо, серед знаних ісламських учених середньовічних ісламських держав – від Мамлюцького султанату до Османської імперії – було й чимало вихідців із Криму. І якщо ще в золотоординський період вони подорожували переважно до Єгипту, Сирії й Хіджазу, то в…

Битва при Пуатьє (732)

Володимир Лагодич Битва при Пуатьє (732) Всім добре відомо про битву при Пуатьє 1356 р., в ході якої війська Едуарда Чорного Принца перемогли французів за часів Столітньої війни. Однак, цей епізод не був єдиним в історії масштабним кровопролиттям з такою назвою. Ще раніше, 10 жовтня 732 р. відбулась битва при Пуатьє – поблизу від кордону…

Мукарни (مقرنص)

Кирило Степанян Мукарни (مقرنص) Мукарни (مقرنص) – сотові своди в насамперед сакральній та монументальній архітектурі Ісламського світу. Також інтерпретуються як символічні сталактитові структури. Патерни репрезентують фрактальні (самоподібні, тобто такі процеси і структури, що відтворюють себе в меншому) космогонічні процеси та космологічний принцип упорядкування. Емануючі з трансцендентної точки хвилі розходяться з центру, а по краях «поширення»…