Кирило Степанян. Оновлена рубрикація сайту ЛМК (Львівського медієвістичного клубу) (25.01.2019)

Кирило Степанян

Оновлена рубрикація сайту ЛМК

(Львівського медієвістичного клубу)

Оригінал: 25.01.2019 (https://is.gd/OziCoz)

Шановні читачі та відвідувачі сайту!

Хочемо презентувати Вам поточний варіант оновленої рубрикації сайту ЛМК. А також бажаємо поділитись із Вами критеріями, за якими ми будемо реорганізувати зміст. Ціллю є раціоналізація його розподілу та полегшення пошуку потрібних матеріалів на сайті (невдовзі кількість заміток та статей на сайті сягатиме відмітки 500).

Ми стикались із певними труднощами в інтерпретації деяких епох, і тому відкриті до конструктивної дискусії: так нами було вирішено поділити провідний та основний – хоча і не єдиний – масив публікацій нашого сайту, медієвістичні студії навколо християнського Оксиденту («Заходу»), на три загальних підрозділи, поділених за етапами:

 • первинного – «постантичного» та дисконтинуального після пертурбацій 476-480 рр. для Оксиденту – романо-германського синтезу між V-VIII ст.;
 • становлення та утвердження феодалізму із його епіфеноменами від Бенефіціарної реформи 730-х рр. через «Капітулярій про вілли» Карла Великого та К’єрсійський капітулярій 870-х рр. до фіксації станового поділу в «Похвалі Роберта» («Carmen ad Rotbertum regem Francorum») єпископа Адальберона Лаонського 1027 р. (якому передувала модель стратифікації в «Апології Гуґо і Роберу» – «Apologeticus ad Hugonem et Rodbertum reges Francorum» – Аббона де Фльорі ~ 995 р. – див. більше в «Історії Франції» В. Ададурова), подальшого поширення цієї системи – від Британських островів до новопосталого у «Святій Землі» «Утремеру»;
 • та нарешті доби кристалізації сутнісного теоцентричного стилю – «готики» за абата Сюжера, що корелювало із посиленням ідеологічного курсу на централізацію монархій із наслідковим процесом імедіатизації.

Мінусами такого розподілу є те, що актуалізація «романіки» та реновація «імперіуму», експансія Хрестових походів, протяжні коеволюційні процеси реурбанізації та секуляризації, не відіграють тут ролі критеріїв, за якими були б виділені ще дрібніші епохи. Проте визначальним стало те, «renovatio imperivm» на Заході, хоча і є довершенням епохи синтезу, проте збігається із початками «феодалізації» з її епіфеноменом диференціації та дезінтеграції, яка і є домінуючою тенденцією (до кінця XI ст. вона поширюється від Британських островів до «Утремеру») поряд із крахом універсалістських прагнень Каролінгів та Оттонідів. Виникнення ж «готики» не лише надає Західному Християнському світу безпрецедентних форм цивілізаційного самовиразу, а розгортається поряд із ідеологічним курсом на централізацію влади, плоди якого закладуть підвалини «ранньомодерних» трансформацій політій та їх прото-«національної» диференціації (особливо інтенсивно після Столітньої війни). Якщо універсалізм зазнав краху (останній його злет в безпрецедентній формі припадає на ранніх Іспанських Габсбургів протягом XVI ст.), то централізм та виділення окремих секулярних «політичних тіл» (особливо в Англії, на що вказував Ернст Канторович) внутрішньо консолідує регіони, далі дезінтегруючи загальне політичне тло, а остаточно претензії на універсалізм та «монополію на істину» нівельовані процесами Реформації, а подальші прагнення «абсолютизувати» владу – подекуди із плюральним парламентаризмом.

Статті, які не прив’язані до конкретної культурної чи політичної традиції Ви можете знайти в окремих підрубриках, як-от присвячених культурі, повсякденності та побуту тощо. Надалі можливо розвивати вужчий тематичний поділ статей поза культурними традиціями та політичними кордонами – це одне з завдань на майбутнє.

Презентований поділ аж ніяк не є ідеальним, проте пошук потрібного матеріалу з історії Християнського світу Заходу полегшений для Вас прив’язкою до століть. Християнський світ Заходу є ядром, центральним масивом нашого доробку, і він був розмежований із в різній мірі відмінними та іноді взаємозалежними «парадигмами» – строкатим Християнським світом Сходу та реліктовим язичницьким світом – культурами напередодні масштабної прозелітації їх на політичному рівні.

Умовний «готичний період», який починається з революційних «сен-денійських» змін та курсу на нівеляцію «феодальної анархії» та централізацію влади в провідних монархіях протягом XII ст. (це також співпадає із поступовим пориванням франко-англійських уз, опосередкованих нормандським історичним спадком, в довготривалому процесі аж до наслідків Столітньої війни, а в Англії до 1215 р. ще й посилюється та отримує довершення вектор підпорядкування монаршої влади правому принципу), слід поділити також за таким «вододілом» як кризове XIV ст., після якого з «Проторенесансу» постає ще одна гуманістична та антропоцентрична «парадигма» (але строката, тому що не виключала у деяких формах і усталеного теоцентризму та в мистецькому виразі навіть має континуальність із готичним мистецтвом), яка розгортається у коеволюції із «готичним» теоцентричним культурно-цивілізаційним тлом. Але поки що це важко зробити через технічні незручності із платформою та певну специфіку роботи із наявними матеріалами, які охоплюють широкі часові проміжки в діапазоні як раз між XII-XVI cт. Втім, ми вже дублюємо статті, в яких розглянуто суміжні феномени, тому поділ «готичної» епохи може бути ще одним достойним завданням на майбутнє.

Медієвістичні студії «plus ultra» згрупованінавколо суміжних феноменів («Хрестові походи» та «єретицькі» рухи) та відмінних за устроєм культурно-цивілізаційних типів і були виділені в окремі підрубрики, а не окремі рубрики, суто через технічні обмеження, накладені платформою сайту.

Наш сайт з самих початків публікував немедієвістичні матеріали, тому вони були виокремлені в периферійні «античні» та «модерні» студії, що збагачують наш доробок та в ідеалі стимулюють розширення сфери компетенцій дописувачів Клубу та залучатимуть нових, які працюють із перетином епох, розглядом певних феноменів в їх історизмі чи таких, що працюють в межах інтердисциплінарних студій.

В «Перцепціях» Среденьовіччя Вас очікують матеріали, що демонструють унікальні призми сприйняття та відображення цього історичного періоду в різних формах культури, а також рефлексіях.

Наразі ми розробляємо рубрику «Лексикон» яка не стільки претендує на звання повноцінного словника, скільки дозволяє витворити своєрідний доповнюваний повсякчас тезаурус вживаної в медієвістиці та дотичних студіях термінології, який можуть заповнювати наші члени та усі бажаючі згідно власних зацікавлень, роблячи короткий або компілятивний – що в цьому випадку цілком виправдано – допис із вказанням джерел, якщо це проста дефініція, та більш оригінальну та розлогу авторську словникову статтю, якщо мають чим поділитись з власних студій чи доробку. Особлива подяка за технічну роботу із рубрикацією сайту Ірині Гіщинській, Іванні Федорос та Лідії Мазурчак.

Отже, нами запланована наступна структура рубрикації сайту ЛМК:

Новини

Збірники

 • «Записки ЛМК»
 • «Аннали юридичної історії»
 • «Проблематика Столітньої війни»

Античні студії

 • Археологічні культури
 • Номади
 • Афразійські суспільства
 • Елліністичний світ
 • Pax Romana
 • Індостан
 • Китай

V-VIII ст.: Християнський світ Заходу: Інтермедіальний період

 • Імперія Непота
 • Візіготи (вестготи)
 • Кельтська Ірландія
 • Понтифікат
 • Монашество
 • Культурний синтез

VIII-XII ст.: Християнський світ Заходу: Становлення та еволюція феодалізму

 • Каролінги
 • «Імперія Заходу»
 • «Римська імперія»
 • Франція Капетингів
 • Італійські землі
 • Папська держава
 • Нормандці
 • Англосаксонське суспільство
 • Ірландія
 • Норманська Сицилія
 • Скандинавські суспільства
 • Польща
 • Угорщина
 • Хорватія
 • Культура
 • Схоластика
 • Велика Схизма
 • Торгівля
 • Пірати

XII-XVI ст.: Християнський світ Заходу: Готична доба

 • Англія
 • Франція
 • Столітня війна
 • Італія
 • Папізм
 • Священна Римська імперія
 • Шотландія
 • Ейре
 • Тамплієри
 • Богемія
 • Гусити
 • Корона Польська
 • Велике князівство Литовське
 • Угорська корона
 • Королівство Русі
 • Генуезька Газарія
 • Скандинавія
 • Феннія
 • Мілітарна справа
 • Культурні віяння
 • Монаші ордени
 • Юриспруденція
 • Урбанізація
 • Пандемія чуми
 • Піратство
 • Відьомство

Християнський світ Сходу

 • Ромея
 • Вірменія
 • Грузія
 • Сирія
 • Нікея
 • Руська земля
 • Галицьке князівство
 • Галицько-Волинське князівство
 • Литва
 • Русинство
 • Валахія
 • Болгарія
 • Сербія

Медієвістичні студії «plus ultra»

 • «Хрестові походи»
 • «Єретицькі» течії
 • Реформація
 • Ісламський світ (Умма)
 • Іудейське розсіяння
 • Хозарія
 • Номадичні суспільства
 • Іран (Ераншахр)
 • Серединна держава
 • Японія
 • «Новий Світ»

Язичницький світ

 • Слов’яни
 • Руський каганат
 • Скандинави
 • Фіно-угри
 • Гели

Модерні студії

 • Ранній модерн (XV-XVII ст.)
 • Середній модерн (XVII-XVIII ст.)
 • Пізній модерн (XVIII-ХХ ст.)

Перцепції Середньовіччя

 • Post Scriptum
 • La bande dessinée
 • Міфопоетика
 • Fantasy
 • Літературний огляд
 • Кінематограф
 • Відеоігри
 • Рефлексії
 • Вірші
 • Опитування

Лексикон

 • Тезарус
 • Соціоніми
 • Політоніми
 • Етноніми
 • Персоналії
 • Мистецтва та промисли
 • Мілітарія
 • Юриспруденція
 • Побут та повсякденність

Команда ЛМК

 • Команда
 • Статут
 • Рубрикація
 • Звіти

Якщо у Вас виникли зауваги або нами було допущено які-небудь можливі фактичні помилки – обов’язково пишіть нам і ми неодмінно розглянемо це питання, скорегуємо та виправимо.

Напишіть відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s