Олег Соловйов. Оголошення про відкриття «Opishnia Brain Laboratory» (OpBrainLab) (22.12.2019)

Олег Соловйов

Оголошення про відкриття

«Opishnia Brain Laboratory»

(OpBrainLab) (22.12.2019)

NIA_human_brain_drawing_rus.jpg


Шановні читачі, інформуємо Вас про появу в Україні ініціативи OpBrainLab, про засадничі цілі діяльності якої оповідає її ініціатор.


Шановні читачі та друзі, я, на правах засновника новоствореної лабораторії дослідження мозку, хочу проінформувати Вас про ціль та світоглядні засади цього створення. Крім цього, тут я вкажу на причини, які спонукали мене відкрити цю «лабораторію».

Тож, ціллю її діяльності є дослідження мозку, яке спрямоване на з’ясування каузального (причинного) місця людини з її суб’єктивністю та свободою у «тотально» фізичному світі. Я формулюю ціль саме таким чином, бо в своїх попередніх дослідженнях (NY, 2002; М.: «Вопросы философии», 2008; Львів, 2019; Ocnabruck, 2019; Сracow, 2019 та ін.) намагався показати, що людський мозок обробляє інформацію щоб реалізовувати ‘informationally well-endowed motor acts’ на базисі «свого» особистісного досвіду. Намагався, як я в цьому впевнений, небезпідставно. Що означає те, що наш мозок накопичує інформацію про вже неіснуюче минуле заради моделювання ще не існуючої майбутньої фізичної реальності за посередництвом психічних явищ, і перш за все фактору суб’єктивності.

Тепер про те, що спонукало мене на таке рішення. Умови продукування наукового знання в українських реаліях вкрай важкі і неконкурентоспроможні у світовій науці. Однак у цій історії є один дуже приємний факт: інтернет дозволяє доступ майже до всіх результатів експериментальних досліджень багатомільйонних лабораторій Заходу. Отож, для отримання конкурентоспроможної наукової новизни маємо мати по-перше, аналітичний розум, по-друге, бажання, бути конкурентними, яке і є запорукою якості цього аналітичного розуму. Це і є умовою функціонування незаангажованої грошима, пихою, потягом до влади, а тому і продуктивної науки, яка здатна творити теоретичне знання на основі наукових фактів, отриманих у сучасних лабораторіях світу і тих грошей, які ми все ж таки маємо. До того ж, як це відомо, новизна в сучасному світі – це гроші (особисті, та тієї країни, яка заохочує науку). А, крім цього, новизна – це фактор підсилення ідентичності того Я (байдуже, особистого чи колективного) яке причетне до породження цієї новизни.

І останнє. Результатом моїх попередніх досліджень мозку є моя впевненість у тому, що свобода та суб’єктивність людини є еволюційно сформованими «інструментами», завдяки яким фізичний світ «шукає» своє нефізичне майбутнє. «З іронії долі» цей «пошук» пролягає через дві світові війни, які, за моїм уявленням, є «банальними» «пробами та помилками», що найбільш притаманні живим істотам з «підкірковим мозком». Це твердження є теж однією з моїх світоглядних рушійних сил, що змушують мене на відкриття цієї «лабораторії». З цього часу на своїй сторінці facebook я буду ознайомлювати Вас з досягненнями та планами «лабораторії» у вишуканій справі виявлення каузального місця «палаючої буттям» людини у «тотально» оточуючому нас, байдужому до нас, фізичному світі. Всього найкращого.

15822707_1874603099425146_1198830451537606076_n.jpg

Соловйов О. В. (https://www.facebook.com/profile.php?id=100006264217719), проф. Східно-укр. нац. університету ім. В. Даля (інтереси: функції психіки (mind) у мозку). 


Оновлення (06.01.2020):

ПОЧЕМУ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ «Я» НИ В КАКОМ СМЫСЛЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИЛЛЮЗИЕЙ. Последнее время в философии и науке прокатилась волна разных обоснований утверждения о том, что человеческое «Я» является иллюзией. Чаще всего речь здесь идет о невозможности обнаружить принцип, посредством которого можно было бы сформировать обобщенную характеристику, которая позволяет человеку перманентно, в любой момент своей жизни, идентифицировать свое «Я» как «одно-и-то-же-Я». Очень возможно, эта волна была справоцированна книгами Д.Денета, Б.Худа и др. Но у этой волны есть и вполне реальные, объективные познавательные корни. Докатилась она и до наших постсоветских пространств. Просмотрев видеолекцию (Д.Волков, «центр исследования сознания МГУ»), я решил коротко (жанр ФБ-поста большего не позволяет) возразить этой, как минимум, не совсем верной идее. А как максимум, идее, препятствующей пониманию функции психического, субъективного в ходе переработки информации в объективно функционирующих нейронных сетях мозга. Я могу пояснить это мое последнее утверждение апелляцией к фундаментальным характеристикам мира, в котором мы живем, и к которому приспосабливает нас наш мозг (Соловйов, Львів, 2018). Характеристикам, которые являются физическим условием, «обрекающим» человека иметь не иллюзорное «Я», но реальное «Я», т.е. каузально (причинно) действенное «Я». (Здесь, настаивая на том, что только каузально действенное «Я» может считаться реально существующим «Я», я, сошлюсь на замечательную обзорную лекцию А. Кузнецова «центр исследования сознания МГУ» https://www.youtube.com/watch?v=Df_oB8Dyh4Q). И ЭТА КАУЗАЛЬНАЯ ДЕЙСТВЕННОСТЬ И ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ МОИМ АРГУМЕНТОМ В ПОЛЬЗУ НЕИЛЛЮЗОРНОСТИ НАШЕГО «Я». «Я», обладающего свободой выбора собственного будущего и будущего подконтрольного ему фрагмента окружающей реальности. «Я», как носителя желания своего суверенного, но еще «пока» не существующего будущего. «Я» в качестве осуществителя свободного выбора на континууме информации, фиксированной в «его» мозге (Soloviov, 2015, Soloviov at al., 2019). Выбора, без которого принципиально не осуществляется процесс переработки информации в нейронных сетях человеческого мозга (Dyachenko at al.,2018). Итак, почему же ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ «Я» ЯВЛЯЕТСЯ НИ В КАКОМ СМЫСЛЕ НЕ ИЛЛЮЗИЕЙ? Ответ будет коротким, но, в связи с этой краткостью, открытым в будущем для разъяснения. У каждого нормального человеческого сознания есть свое, относительно надежное переживание самого себя, которое обеспечивает ему относительно надежную способность идентифицировать себя «как-одного-и-того-же-себя» на фундаменте своего личного субъективного опыта. Но, повторяю, основным критерием неиллюзорности нашего человеческого «Я» является именно его способность свободно манипулировать информацией, фиксированной в «его» мозге и, тем самым, формируя вероятностные психические (образные, мыслимые, смысловые) модели будущего, воплощать их в будущую объективную реальность (Soloviov at al., Osnabruck, 2019). Эта каузальная действенность нашего человеческого «Я», фундированная континуумом информации (личным опытом), фиксированном в нейронных сетях «его» мозга, и является онтологическим свидетельством его неиллюзорности. Итак, наше «Я» является психической управляющей инстанцией, формируемой в управляющих нейронных сетях, распределенных преимущественно во фронтальной, париетальной, поясной коре мозга человека. Эта психическая инстанция, манипулируя в формируемой в физически активном мозге сфере психики информацией о мире, фиксированной в мозге, детерминирует посредством «своего» мышечного аппарата будущий мир. Здесь наши произвольные моторные акты необходимо представлять как ‘informationally well-endowed motor acts’. Именно тогда наше «Я» оказывается тем, что «рвет» цепочки физического детерминизма посредством накопленной и интегрированной им информации, делая физический мир каузально открытым собственному опыту (Soloviov O., at al., 2019). Таким образом, я не согласен с А. Кузнецовым, утверждающим в вышеупомянутой замечательной лекции, что в решении проблемы сознания «все решения плохи». (Соловьев, OpBrainLab).

Лектор – к.ф.н. Кузнецов А.В., научный сотрудник Московского центра исследования сознания при философском факультете МГУ, мнс кафедры истории зарубежной фило…

Оновлення (15.01.2020):

МЫ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ПОНИМАЮЩИЕ, А ПОТОМ УЖЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ СУЩЕСТВА (или, по крайней мере, должны стать таковыми). Мне, разумеется, могут возразить. Мол, а разве наша рациональность не фундируется на нашей эмоции. И, ведь, действительно, фундируется. Мое утверждение, тем не менее, апеллирует к принципиально иной эмоции. Не той архаической эмоции, которая формируется в нас глубоко залегающим в нашей архаической подкорке миндалевидным телом (амигдалой), и которая порождает в нас злость и запуганность. А, отсюда, и информационную ограниченность. Ибо именно эмоциональная окраска (субъективная оценка) и определяет спектр и качество информации, перерабатываемой в мозге в момент ее переживания (Soloviov, 2015). Запуганный не будет думать о творчестве. Озлобленный не будет сострадать. Он будет «пожирать» (хотя уже и будучи ограничиваемым социумом посредством того же страха). Эмоция же, про которую говорю я, обнаруживает себя там, где человек, посредством своей фронтальной коры уже научился ценить «чужое» существование «почти» как свое собственное. Где человек уже, хотя бы в какой-то мере, готов принять разверзающиеся перед ним истины. Эта эмоция, разумеется, не предполагает, и не может предполагать, тотального обесценивания собственной жизни (умеет ценить другого тот, кто научился ценить в себе человека). Такая эмоция предполагает “не циничный” баланс между «ценой моей собственной жизни» и «ценой моих фундаментальных ценностей». И именно этот «зыбкий» баланс пока не уточнен, не отрегулирован, в душах уже относительно готовых к человеческому будущему человеческих существ. Мало того, этот «зыбкий» баланс еще даже не обнаружил себя в недрах такой перспективной идеологии, каковой является либеральная идеология. Она, эта идеология, уже знает, за что «сражается», но еще не выработала в себе оптимальный баланс между физическими и информационными средствами. Более того, она еще, будучи почти готовой к этому, не породила те глобальные интеллектуальные концепты, которые способны доходчиво показать преимущества будущего человеческого бытия в сравнении с тянущимся как шлейф из истории человеческим существованием. Именно на отсутствии такого баланса и таких концептов играет сегодня Владимир Путин, настаивающий в интервью Financial Time на неэффективности либерализма в современной глобальной социальной практике. (Соловйов О., ‘OpBrainLab’)


 

One Comment Add yours

  1. Соловйов О.В. коментує:

    Дякую ініціаторів цієї публікації (Соловйов Олег).

    Подобається

Напишіть відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s